حضور مهرآوران در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه
میزبان شما بودیم در پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، طراحی معماری و انبوه سازی ارومیه             *17-14شهریور ماه91* 
تاريخ : بيستم و هشتم مرداد 1391 ساعت 14:05   کد : 56